Scoil na Maighdine Muire gan Smál, Camas, Co. Na Gaillimhe

Scoil Gaeltachta, dha oide í seo i gCamus, Co na Gaillimhe